Ενημερωτικός Κόμβος

Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών για το 2017 ελεύθερων επαγγελματιών

Το επικρατέστερο σενάριο είναι για το 2017 οι εισφορές να προκύπτουν με δυο διαφορετικούς τρόπους.

Για το α΄ εξάμηνο του επόμενου έτους οι εισφορές θα υπολογιστούν με τα εισοδήματα του 2015, που ήδη έχουν καταγραφεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Για το β’ εξάμηνο οι εισφορές θα υπολογιστούν με τα εισοδήματα του 2016, αφού θα έχουν υποβληθεί οι νέες φορολογικές δηλώσεις και όπου χρειαστεί θα γίνει αναγωγή και στις εισφορές του α΄εξαμήνου.

Δείτε τον πίνακα:

Leave a Reply