είναι μέλος του
Η Nepa Economic Consulting
Περήφανο μέλος της
PrimeGlobal
Περισσότερα

Simple Ideas. Great Solutions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άρθρα N|E|P|A

Προβολή Όλων

Παρατάσεις σε ληξιπρόθεσμες οφειλές

Παρατείνονται οι προθεσμίες κατά τις οποίες καθίστανται ληξιπρόθεσμες οι οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου που εκδόθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και αφορούσαν αναδρομικές...
Read More