Αποφάσεις

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Νομικά Πρόσωπα

2018

Νομικά Πρόσωπα

2017

Νομικά Πρόσωπα

2016

Νομικά Πρόσωπα

2015


 

Νομικά Πρόσωπα

2014

Φυσικά Πρόσωπα

2018

Φυσικά Πρόσωπα

2017

Φυσικά Πρόσωπα

2016

Φυσικά Πρόσωπα

2015

ΦΠΑ

2018

2017

2016

2015

ΕΦΚΑ

2018

2017

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

2018

2017

2016

2015

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

2014

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

2014

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΜΜΕΣΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

2014

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

2018

2017

2016

2015

2014

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

2015

ΛΟΙΠΑ

2018

2017

2016

2015