Αποφάσεις

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Νομικά Πρόσωπα

2018

Νομικά Πρόσωπα

2017

Νομικά Πρόσωπα

2016

Νομικά Πρόσωπα

2015


 

Νομικά Πρόσωπα

2014

Φυσικά Πρόσωπα

2018

Φυσικά Πρόσωπα

2017

Φυσικά Πρόσωπα

2016

Φυσικά Πρόσωπα

2015

ΦΠΑ

2018

2017

2016

2015

ΕΦΚΑ

2018

2017

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

2018

  2017

  2016

  2015

  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

  2014

  ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

  2014

  ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΜΜΕΣΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

  2014

  ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

  2015

  ΛΟΙΠΑ

  2018

  2017

  2016

  2015